Lagerlokaler.net

Hitta lediga lagerlokaler. Skapad av Verksamhetslokaler.se

Lagerlokal uthyres i Göteborg Askim-Frölunda-Högsbo

528 m2 produktion, kontor, lager i Göteborg Askim-Frölunda-Högsbo uthyres

528 m2 produktion/verkstad för uthyrning i Göteborg Askim-Frölunda-Högsbo

Övrig information Övrigt■■■■Croisette■■■■ Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. ■■■■Croisette■■■■ AB och dess dotterbolag (”■■■■Croisette■■■■”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller ■■■■Croisette■■■■ kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte.