Lagerlokaler.net

Hitta lediga lagerlokaler. Skapad av Verksamhetslokaler.se

Lagerlokal uthyres i Staffanstorp

500 m2 produktion, lager i Staffanstorp uthyres

500 m2 produktion/verkstad för uthyrning i Staffanstorp

PlanlösningÖppen. Parkeringsmöjligheter/garageMycket bra Övrig information ÖvrigtCroisette Real Estate Partner har erhållit förmedlingsuppdrag avseende lokalen som beskrivs i detta informationshäfte. Informationen är till största del inhämtad från Fastighetsägaren och eller Hyresgästen. Croisette AB och dess dotterbolag (”Croisette”) ansvarar inte för riktigheten i informationen. All information som är av relevans skall kontrolleras av en eventuell hyresgäst och varken Fastighetsägaren, Hyresgästen eller Croisette kan hållas ansvarig vid felaktigheter i detta informationshäfte. 360 Visning